Tematy prac licencjackich z marketingu dotyczą rozmaitych kwestii związanych z szeroko pojętą promocją. W poniższym artykule przedstawimy przykłady takich problematyk. Być może któraś spośród nich będzie dla Ciebie na tyle interesująca, że rozważysz pisanie o niej swojego licencjatu.

Na pewno bardzo dobrym przykładem tematu na pracę licencjacką z marketingu jest „ocena działań promocyjnych danego przedsiębiorstwa”. Tutaj musisz po prostu ocenić, czy dana firma dobrze się promuje, czy też nie. Oczywiście, aby pisać o takim zagadnieniu, musisz przede wszystkim dysponować dostępem do wewnętrznych danych badanej przez Ciebie firmy.

Kolejnym bardzo dobrym tematem jest „badanie preferencji konsumenckich na danym rynku”. Branża, jaką tutaj wybierzesz, może być dowolna. Mogą to być przykładowo branża samochodowa, obuwnicza lub jakakolwiek inna. Znajomość tego, czym kierują się konsumenci podczas wybierania produktów, to bardzo ważna informacja dla każdego działu marketingowego. Dobry marketingowiec musi umieć badać potrzeby i oczekiwania swoich potencjalnych klientów.

Następnym bardzo dobrym tematem jest „efektywność marketingu internetowego na konkretnym przykładzie”. W tej pracy dyplomowej musisz przede wszystkim przeanalizować działania, jakie prowadziła dana firma w Internecie. Potem musisz ocenić, czy ich efekty są zadowalające, czy też nie. Poza tym możesz tutaj też przedstawić jakie działania można by podjąć, aby osiągnąć lepsze rezultaty. Marketing internetowy jest z pewnością bardzo perspektywiczny, ponieważ handel w Internecie wybiera tradycyjny handel detaliczny. Ludzkie życie też coraz bardziej przenosi się z „realu” do rzeczywistości wirtualnej.

Następny bardzo dobry temat to na pewno „biznesplan nowego przedsięwzięcia”. Jest to bardzo ciekawy temat, jeśli myślisz w przyszłości o stworzeniu własnego biznesu, to taka problematyka jest idealna właśnie dla Ciebie. W tego typu licencjacie musisz pokazać przede wszystkim konkretne dane, które uzasadniają to, że omawiane przedsięwzięcie okaże się sukcesem. Jak mawiał Jan Kulczyk, niegdyś jeden z najbogatszych Polaków, „najważniejszy w biznesie jest nie kapitał, a dobry plan”. Być może po napisaniu takiego licencjatu, na serio pomyślisz o otworzeniu własnej firmy.

Tematy prac licencjackich z marketingu i ich znaczenie dla przyszłych karier.

Tematy prac licencjackich z marketingu są niesamowicie zróżnicowane. Twój licencjat będzie miał wartość dla potencjalnego pracodawcy, jeśli będzie on powiązany z biznesem. Innymi słowy, im bardziej Twoja praca licencjacka będzie miała praktyczny charakter, tym lepiej. Żyjemy w czasach, w których pracodawcy szukają przede wszystkim ekspertów o praktycznych umiejętnościach. Za czysto teoretyczne wywody mało kto chce obecnie płacić. Uwaga ta tyczy się nie tylko miasta Gdańsk, jak i również całej Polski.

Najlepiej już w czasie studiów zdobywać cenne doświadczenie w marketingu. Dla większości pracodawców najważniejsze są po prostu Twoje praktyczne umiejętności oraz doświadczenie. Nie bez znaczenia jest również Twój potencjał. Studia nie powinny kończyć Twojego procesu edukacji. Najlepiej kształcić się w rozsądny sposób, przez całe swoje życie. Jak mawiał Nicollo Machiavelli „ktokolwiek pragnie ciągłego sukcesu, musi zmieniać postępowania zgodnie z czasami”. Swoje kwalifikacje i kompetencje trzeba dostosowywać do zmian, jakim ulega rynek pracy.